Chọn xe:    

 

NOTE: 

Khu Vực II: Các thành phố trực thuộc trung ương, các thành phố trực thuộc tỉnh, các thị xã (ngoại trừ Hà Nội, Hồ Chí Minh)

Khu Vực III: Các khu vực khác ngoài Hà Nội, Hồ Chí Minh và khu vực II.

Đơn vị tiền tệ: VNĐ

--------------- 

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khác. Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

 
 
 

 HONDA Ô TÔ LONG BIÊN

 

Địa chỉ: 447 Nguyễn Văn Linh - Phúc Đồng - Long Biên - Hà Nội

 

Hotline: 093 468 2589

 

Email: duchondalongbien@gmail.com 

 

Website: hondalongbien.com 

 
 
G

093.468.2589